Výbor pro práva dítěte

Předsedkyně Výboru: Klára Šimáčková Laurenčíková

Zástupci a zástupkyně státních orgánů:

 • Daniel Hovorka (Ministerstvo práce a sociálních věcí)
 • Kateřina Bělohlávková (Ministerstvo vnitra)
 • Aneta Redlichová (Ministerstvo spravedlnosti)
 • Eva Petrová (Kancelář vládního zmocněnce pro zastupování ČR před ESLP)
 • Kamila Dürichová (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)
 • Štěpánka Tyburcová (Ministerstvo zdravotnictví)
 • Lukáš Zícha (Ministerstvo zahraničních věcí)
 • Monika Šimůnková (Kancelář veřejného ochránce práv), zástupkyně Hana Zaplatílková

Zástupci a zástupkyně dětí, občanské a odborné veřejnosti a akademické obce:

 • Michal Ďorď (Vteřina poté)
 • Jan Husák (Česká rada dětí a mládeže)
 • Klára Chábová (Mimo domov, NF Krok domů)
 • Petra Kačírková (Lumos ČR)
 • Libuše Kantůrková (Sdružení rodinněprávních a opatrovnických soudců)
 • Adam Křístek (Poradna pro občanství, občanská a lidská práva)
 • Karel Lach (Liga lidských práv)
 • Ágnes Němečková (Juno Moneta)
 • Radek Ptáček (lékařský psycholog), zástupkyně Terezie Pemová (Národní institut pro děti a rodinu)
 • Miroslav Prokeš (Spolek zastánců dětský práv, DCI Czech section)
 • Lucie Rybová (Český helsinský výbor)
 • Barbora Spáčilová (Národní parlament dětí a mládeže)
 • David Strupek (advokát)
 • Klára Šimáčková Laurenčíková (Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání)

Kontakt

Informace o činnosti výboru zprostředkuje tajemnice Výboru pro práva dítěte
Mgr. Diana Šmídová
Email: smidova.diana@vlada.cz

Připojené dokumenty

Související zprávy