Výbor pro práva dítěte

Předsedkyně Výboru: Klára Šimáčková Laurenčíková

Zástupci a zástupkyně státních orgánů:

 • Anna Hofschneiderová (Ministerstvo práce a sociálních věcí)
 • Kateřina Bělohlávková (Ministerstvo vnitra)
 • Aneta Vermachová (Ministerstvo spravedlnosti)
 • Miroslava Hájková (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)
 • Štěpánka Tyburcová (Ministerstvo zdravotnictví)
 • Viktor Velek (Ministerstvo zahraničních věcí)
 • Hana Zaplatílková (Kancelář veřejného ochránce práv)

Zástupci a zástupkyně dětí, občanské a odborné veřejnosti a akademické obce:

 • Michal Ďorď (Vteřina poté)
 • Miroslav Prokeš (Spolek zastánců dětský práv, DCI Czech section)
 • Jan Husák (Česká rada dětí a mládeže)
 • Petra Kačírková (Lumos ČR)
 • Libuše Kantůrková (Sdružení rodinněprávních a opatrovnických soudců)
 • Adam Křístek (Poradna pro občanství, občanská a lidská práva)
 • Radek Ptáček (lékařský psycholog)
 • David Strupek (advokát)
 • Klára Šimáčková Laurenčíková (Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání)
 • Monika Šimůnková
 • Lucie Rybová (Český helsinský výbor)

 

Kontakt

Informace o činnosti výboru zprostředkuje tajemnice Výboru pro práva dítěte Diana Šmídová.
Email: smidova.diana@vlada.cz

Připojené dokumenty

Související zprávy