Výbor pro práva dítěte

20. 12. 2011 15:15

Vládní kampaň Stop sexuálnímu násilí na dětech

V listopadu 2011 zahájila zmocněnkyně vlády pro lidská práva vládní kampaň Stop sexuálnímu násilí na dětech. Vládní kampaň probíhá ve spolupráci s Radou Evropy a její kampaní One in Five

Cílem kampaně je jednak upozornit na problém sexuálního násilí na dětech a jednak představit veřejnosti materiály Rady Evropy pro děti směřující k pochopení problému a jeho prevenci. 

Materiály jsou k dispozici na webových stránkách www.tadysenedotykej.org 

V rámci se kampaně se konaly následující akce

1. přípravný seminář dne 30.10.2011 ve Strakově akademii

2. Tisková konference zmocněnkyně vlády pro lidská práva Mgr. Moniky Šimůnkové a PhDr. Zory Duškové, ředitelky Dětského krizového centra a odborné garantky kampaně dne 4.11.2011 ve Strakově akademii

3. Národní konference Stop sexuálnímu násilí na dětech dne 28.11.2011 v hotelu Angelo v Praze

Bližší informace o kampani Rady Evropy One in Five najdete zde www.coe.int/t/DG3/children/1in5/default_en.asp

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter