Ze zasedání Výboru

21. 12. 2021 15:30

Zasedání Výboru dne 21. prosince 2021

Dne 21. prosince proběhlo poslední zasedání Výboru pro práva dítěte v roce 2021. Zasedání se konalo online v návaznosti na vydání Závěrečných doporučení Výboru OSN pro práva dítěte ke spojené 5. a 6. pravidelné zprávě České republiky o plnění Úmluvy OSN o právech dítěte. Výbor navázal na své říjnové zasedání a podrobněji projednával závěrečná doporučení týkající se průřezových témat a rezortu MPSV, včetně jejich významu a možností jejich implementace.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter