Ze zasedání Výboru

1. 6. 2022 13:30

Zasedání Výboru dne 1. června 2022

Třetí zasedání Výboru pro práva dítěte v roce 2022 proběhlo symbolicky na den dětí. Výboru pak předsedala stávající předsedkyně, avšak z již pozice nově jmenované zmocněnkyně vlády pro lidská práva. Výbor nejprve přijal své priority na léta 2022 - 2023 a vyslechl hlavní plány českého předsednictví EU v oblasti dětských práv. Následně pak dokončil projednání Závěrečných doporučení Výboru OSN pro práva dítěte ke spojené 5. a 6. pravidelné zprávě České republiky o plnění Úmluvy OSN o právech dítěte z října 2021 a konkrétní opatření z nich vyplývající pro rezort Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva spravedlnosti.

Program zasedání byl následující:

1. Aktuality a priority Výboru (9:30 – 10:00)

2. MPSV (10:00 – 10:45)
- představení priorit a aktivit v rámci CZ PRES
- projednání zbylých závěrečných doporučení Výboru OSN pro práva dítěte – sexuální násilí

- přestávka – (10:45  - 11:00)

3. Ministerstvo spravedlnosti (11:00 – 11:30)
- závěrečná doporučení k rezortu spravedlnosti

4. MŠMT (11:30 – 12:00)
- závěrečná doporučení k rezortu školství

Zápis ze zasedání je k dispozici v příloze.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter