Pro lidská práva a moderní technologie

Výbor pro lidská práva a moderní technologie Rady vlády ČR pro lidská práva působí v oblasti zásahů do lidských práv způsobených vývojem a užíváním nových technologií. Dává Radě podněty ke zvýšení úrovně stavu a dodržování lidských práv v České republice, zpracovává pro Radu návrhy dílčích a systémových opatření pro zlepšení dodržování stavu lidských práv a plní další úkoly uložené Radou. Výbor může plnit jiné úkoly z vlastní iniciativy.

Členové Výboru pro lidská práva a moderní technologie

 • Jan Klouda, předseda, Vodafone
 • Adriana Dergam, členka Rady vlády pro lidská práva, Central European Digital Media Observatory
 • Eva Fialová, Akademie věd ČR
 • Alžběta Krausová, Ústav státu a práva Akademie věd ČR
 • Zdeněk Kučera, Univerzita Karlova/ČVUT
 • Jan Vobořil, Iuridicum remedium
 • Petr Uličný, Benetronic
 • Lukáš Zelený, Český telekomunikační úřad
 • Monika Hanych, Ministerstvo spravedlnosti
 • Martin Štícha, Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Karel Kühnl, Ministerstvo zahraničních věcí
 • Jan Míča, Úřad vlády ČR

Kontakt

Informace o činnosti Výboru zprostředkuje tajemnice
JUDr. Dominika Otrošinová

email:
otrosinova.dominika@vlada.cz