Pro lidská práva a moderní technologie

Pracovní skupina pro lidská práva a moderní technologie Rady vlády ČR pro lidská práva působí v oblasti zásahů do lidských práv způsobených vývojem a užíváním nových technologií. Dává Radě podněty ke zvýšení úrovně stavu a dodržování lidských práv v České republice, zpracovává pro Radu návrhy dílčích a systémových opatření pro zlepšení dodržování stavu lidských práv a plní další úkoly uložené Radou. Pracovní skupina může plnit jiné úkoly z vlastní iniciativy.

Členové Pracovní skupiny pro lidská práva a moderní technologie

 • Jan Klouda, předseda pracovní skupiny, Vodafone
 • Eva Fialová, Akademie věd ČR
 • Zdeněk Kučera, Univerzita Karlova/ČVUT
 • Kateřina Smejkalová, Friedrich-Ebert-Stiftung
 • Jolana Kopsa Těšinová, Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva LF UK
 • Jan Vobořil, Iuridicum remedium
 • Lukáš Zelený, Český telekomunikační úřad
 • Monika Hanych, Ministerstvo spravedlnosti
 • Martin Štícha, Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Rostislav Táborský, Ministerstvo zahraničních věcí
 • Jan Míča, Úřad vlády ČR

Kontakt

Informace o činnosti výboru zprostředkuje tajemnice
JUDr. Dominika Otrošinová

email:
otrosinova.dominika@vlada.cz