Pro lidská práva a moderní technologie

Pracovní skupina pro lidská práva a moderní technologie Rady vlády ČR pro lidská práva působí v oblasti zásahů do lidských práv způsobených vývojem a užíváním nových technologií. Dává Radě podněty ke zvýšení úrovně stavu a dodržování lidských práv v České republice, zpracovává pro Radu návrhy dílčích a systémových opatření pro zlepšení dodržování stavu lidských práv a plní další úkoly uložené Radou. Pracovní skupina může plnit jiné úkoly z vlastní iniciativy, pokud nejsou v rozporu se statutem a jednacím řádem Rady a statutem této pracovní skupiny.

Členové Pracovní skupiny pro lidská práva a moderní technologie

 • Eva Fialová, Akademie věd ČR
 • Monika Hanych, Ministerstvo spravedlnosti
 • Jan Klouda, předseda pracovní skupiny, Vodafone
 • Veronika Kramaříková, Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Zdeněk Kučera, Univerzita Karlova, ČVUT
 • Jan Míča, Úřad vlády ČR
 • Kateřina Smejkalová, Friedrich-Ebert-Stiftung
 • Rostislav Táborský, Ministerstvo zahraničních věcí
 • Jolana Kopsa Těšinová, Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva LF UK
 • Jan Vobořil, Iuridicum remedium
 • Lukáš Zelený, Český telekomunikační úřad

Kontakt

Informace o činnosti výboru zprostředkuje tajemník
JUDr. Radim Hueber

email:
hueber.radim@vlada.cz