Pro lidská práva a moderní technologie

10. 10. 2019 12:45

Pracovní skupina pro lidská práva a moderní technologie

Pracovní skupina pro lidská práva a moderní technologie Rady vlády ČR pro lidská práva působí v oblasti zásahů do lidských práv způsobených vývojem a užíváním nových technologií. Dává Radě podněty ke zvýšení úrovně stavu a dodržování lidských práv v České republice, zpracovává pro Radu návrhy dílčích a systémových opatření pro zlepšení dodržování stavu lidských práv a plní další úkoly uložené Radou. Pracovní skupina může plnit jiné úkoly z vlastní iniciativy, pokud nejsou v rozporu se statutem a jednacím řádem Rady a statutem této pracovní skupiny.

Členové Pracovní skupiny pro lidská práva a moderní technologie

  • David Černý, Akademie věd ČR
  • Eva Fialová, Akademie věd ČR
  • Jan Klouda, předseda pracovní skupiny, Vodafone
  • Veronika Kramaříková, Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • Zdeněk Kučera, Univerzita Karlova, ČVUT
  • Jan Míča, Úřad vlády ČR
  • Kateřina Smejkalová, Friedrich-Ebert-Stiftung
  • Jan Vobořil, Iuridicum remedium
  • Lukáš Zelený, Český telekomunikační úřad

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter