Pro základní práva a předcházení diskriminaci

Výbor pro základní práva a předcházení diskriminaci byl zřízen v roce 2017. Jeho původním úkolem bylo posuzovat lidskoprávní otázky v širším kontextu. Od června 2019 se výbor zabývá zejména řešením dvou priorit Rady vlády ČR pro lidská práva - Ochrana práv osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením a Diskriminace na základě věku a ochrana práv starších osob.

K řešení uvedených priorit výbor v listopadu 2019 zřídil dvě pracovní skupiny - Pracovní skupinu pro ochranu práv osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením a Pracovní skupinu pro ochranu práv starších osob

Usnesení a zápisy ze zasedání výboru jsou k dispozici zde.


V současné době má výbor 18 členů.

Předsedkyně Výboru:

 • Zuzana Trávníčková, Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka, VŠE

 

Zástupci a zástupkyně státních orgánů:

 • Kateřina Bělohlávková, Ministerstvo vnitra
 • Denisa Bornová, Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Jaroslav Faltýn, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • David Pospíšil, Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Monika Šamová, Ministerstvo spravedlnosti

 

Zástupci občanské a odborné veřejnosti a akademické obce:

 • Veronika Bílková, Ústav mezinárodních vztahů
 • Vojtěch Cepl, Krajský soud Ústí nad Labem
 • Šárka Dušková, Fórum pro lidská práva
 • Jiří Hrabě, Elpida
 • Marie Kaufmann, Kongres místních a regionálních samospráv Rady Evropy
 • Kristina Koldinská, Právnická fakulta, Univerzita Karlova
 • Harald Christian Scheu, Právnická fakulta, Univerzita Karlova
 • Michaela Stachová, Nadace Krása pomoci
 • Katarína Šipulová, Právnická fakulta, Masarykova Univerzita
 • David Šmejkal, Poradna při finanční tísni
 • František Valeš, Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva
 • Jan Vobořil, Iuridicum Remedium

 

Informace o činnosti Výboru zprostředkuje tajemnice Barbora Hnátová (hnatova.barbora@vlada.cz).