Pro základní práva a předcházení diskriminaci

Výbor pro základní práva a předcházení diskriminaci byl zřízen v roce 2017. Jeho úkolem je posuzovat lidskoprávní otázky v širším kontextu. Členy výboru jsou odborníci v mnoha oblastech, kromě právníků i sociologové, ekonomové, informatici. Výbor se zabývá lidskoprávními otázkami se širším společenským přesahem, které je nutno zkoumat z mnoha pohledů. V současné době se Výbor zaměřuje na otázky přístupu ke spravedlnosti, občanského a lidskoprávního vzdělávání a dopadu moderních technologií do práv lidí.


Členové výboru

  • Marek Antoš
  • Vojtěch Cepl
  • Šárka Dušková
  • Kristina Koldinská
  • Tomáš Němeček
  • Radim Polčák
  • Katarína Šipulová
  • Zuzana Trávníčková
  • Jan Vobořil

Kontakt

Informace o činnosti Výboru zprostředkuje tajemnice Výboru Mgr. Barbora Hnátová (hnatova.barbora@vlada.cz).

Připojené dokumenty