Výbor sdružuje odborníky zabývající se tématem diskriminace v různých oblastech života.

Tématem diskriminace se výbor zabývá průřezově. Sleduje nové iniciativy Evropské komise, vyhodnocuje jejich projednávání a pozice ČR. Činnost výboru na vnitrostátní úrovni navazuje na nově vytvořenou Skupinu vládních expertů v oblasti nediskriminace, která pracuje  při Evropské komisi.

Členové Výboru proti diskriminaci:
 • Štefan Čulík (Ministerstvo práce a sociálních věcí)
 • Jitka Gjuričová (Ministerstvo vnitra)
 • Lenka Holubová (Ministerstvo kultury)
 • Bronislava Jonitová (Ministerstvo obrany)
 • Petra Kuczová (Ministerstvo zdravotnictví)
 • Jan Lorman (Život 90)
 • Anna Maixnerová (IQ Roma servis)
 • Daniela Nohová (Ministerstvo pro místní rozvoj)
 • Iva Pikalová (Liga lidských práv)
 • Markéta Saloňová (Ministerstvo spravedlnosti)
 • Linda Sokačová (Gender studies)
 • Martina Štěpánková (Poradna pro občanství, občanská a lidská práva)
 • Jiří Vencl (Národní rada osob se zdravotním postižením )
 • Světlana Rysková  (Sdružení obrany spotřebitelů)

Kontakt

Informace o činnosti výboru zprostředkuje Mgr. Jakub Machačka.
email: machacka.jakub@vlada.cz

Připojené dokumenty

Související zprávy