Výbor proti mučení a jinému nelidskému, krutému, ponižujícímu zacházení a trestání

Výbor proti mučení a jinému nelidskému, krutému, ponižujícímu zacházení a trestání Rady vlády ČR pro lidská práva působí v oblasti ochrany osob proti mučení a jinému nelidskému či ponižujícímu zacházení a trestání. Dává Radě podněty ke zvýšení úrovně stavu a dodržování lidských práv v České republice, podílí se na vypracovávání zpráv pro kontrolní mechanismy mezinárodních smluv nebo zpracovává pro Radu návrhy dílčích a systémových opatření pro zlepšení dodržování stavu lidských práv a plní další úkoly uložené Radou. Výbor může plnit jiné úkoly z vlastní iniciativy, pokud nejsou v rozporu se statutem a jednacím řádem Rady a statutem tohoto výboru.

Členové Výboru proti mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání

Zástupci státních orgánů:
 • Lubomír Janků, Ministerstvo vnitra
 • Jan Kamínek, Ministerstvo zahraničních věcí
 • Petr Konůpka, Ministerstvo spravedlnosti 
 • Kateřina Hlaváčová, Policejní prezidium
 • Tereza Palánová, Ministerstvo zdravotnictví
 • Jan Vrbický, Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Michaela Hejná, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Michal Řeháček, Generální ředitelství Vězeňské služby ČR
 • Lenka Marečková, Ministerstvo obrany
 
Zástupci občanské a odborné veřejnosti a akademické obce:
 • Pavel Ondrášek, předseda Výboru
 • Pavel Zvolánek, o. s. Vězeňská duchovenská péče
 • Lucie Rybová, Český helsinský výbor 
 • Maroš Matiaško, Fórum pro lidská práva
 • Ladislav Zamboj, Poradna pro občanství, občanská a lidská práva  
 • Ondřej Vala, Veřejný ochránce práv
 • Lenka Ouředníčková, Rubikon Centrum
 • Sandra Pašková, Liga lidských práv
 • Jakub Drápal, Univerzita Karlova
 • Žaneta Vika

Kontakt

Informace o činnosti výboru zprostředkuje tajemnice
JUDr. Natalie Illková

email: illkova.natalie@vlada.cz

Připojené dokumenty

Související zprávy