Výbor proti mučení a jinému nelidskému, krutému, ponižujícímu zacházení a trestání

Výbor proti mučení a jinému nelidskému, krutému, ponižujícímu zacházení a trestání Rady vlády ČR pro lidská práva působí v oblasti ochrany osob proti mučení a jinému nelidskému či ponižujícímu zacházení a trestání. Dává Radě podněty ke zvýšení úrovně stavu a dodržování lidských práv v České republice, podílí se na vypracovávání zpráv pro kontrolní mechanismy mezinárodních smluv nebo zpracovává pro Radu návrhy dílčích a systémových opatření pro zlepšení dodržování stavu lidských práv a plní další úkoly uložené Radou. Výbor může plnit jiné úkoly z vlastní iniciativy, pokud nejsou v rozporu se statutem a jednacím řádem Rady a statutem tohoto výboru.

Členové Výboru proti mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání

Zástupci státních orgánů:

 • Lubomír Janků, Ministerstvo vnitra

 • Jan Kamínek, Ministerstvo zahraničních věcí

 • Miroslav Kaštyl, Kancelář vládního zmocněnce pro zastupování ČR před ESLP 

 • Taťána Skalická, Ministerstvo spravedlnosti

 • Kateřina Hlaváčová, Policejní prezidium

 • Tereza Palánová, Ministerstvo zdravotnictví

 • Jan Vrbický, Ministerstvo práce a sociálních věcí

 • Michal Řeháček, Generální ředitelství Vězeňské služby ČR

 • Šárka Černocká, Ministerstvo obrany

 • Josef Ježek, Generální inspekce bezpečnostních sborů

 

Zástupci občanské a odborné veřejnosti a akademické obce:

 • Pavel Ondrášek, předseda Výboru

 • Pavel Zvolánek, o. s. Vězeňská duchovenská péče

 • Lucie Rybová, Český helsinský výbor 

 • Maroš Matiaško, Fórum pro lidská práva

 • Ladislav Zamboj, Poradna pro občanství, občanská a lidská práva  

 • Milan Svoboda, Veřejný ochránce práv

 • Lenka Ouředníčková, Rubikon Centrum

 • Sandra Pašková, Liga lidských práv

 • Jakub Drápal, Univerzita Karlova

 • Žaneta Vika

 • Tomáš Tylich, Spolek Kolumbus

Kontakt

Informace o činnosti výboru zprostředkuje tajemnice
JUDr. Dominika Otrošinová

email: otrosinova.dominika@vlada.cz

Připojené dokumenty