Výbor pro sexuální menšiny

Výbor pro sexuální menšiny navazuje na činnost  Pracovní skupiny pro otázky sexuálních menšin, která vznikla u příležitosti Evropského roku rovných příležitostí pro všechny (2007). Pracovní skupina provedla ucelenou analýzu situace GLBT (gay, lesbické, bisexuální a transgender) menšiny v České republice. Analýza obsahuje konkrétní kroky směřující ke zlepšeni postavení GLBT minority v ČR. Tyto kroky (návrhy) mají formu doporučení jak v oblasti legislativní (změny zákonů, vyhlášek, či jiných právních předpisů), tak v oblasti nelegislativní (např. realizace osvětové činnosti).

Předsedou výboru je Mgr. Zdeněk Sloboda.

Členy výboru jsou zástupci nevládních neziskových organizací zaměřených na GLBT minoritu a zástupci státní správy:
 • Zdeněk Sloboda (Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd) - předseda
 • Lucia Zachariášová (Úřad vlády)
 • Tomáš Jung (Ministerstvo zdravotnictví)
 • Ivo Procházka (Sexuologický ústav)
 • Džamila Stehlíková (Státní zdravotnický ústav)
 • Marek Christ (Stud Brno)
 • David Tišer (ARA ART, o.s.)
 • Jan Wintr (Univerzita Karlova v Praze, Katedra teorie práva a právních učení)
 • Kateřina Saparová (Prague Pride)
 • Kateřina Jamborová (Ministerstvo vnitra)
 • Jakub Sosna (Ministerstvo spravedlnosti)
 • Miroslava Salavcová (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)
 • Jiří Kalašnikov (Ministerstvo zahraničí)
 • Maty Dio (Transfusion)