Ze zasedání Výboru

10. 12. 2020 18:48

Jednáni Výboru 4. prosince 2020

Na jednání byli členové Výboru seznámeni s první verzí návrhu vládní strategie na odstraňování právních a sociálních bariér důstojného a rovnoprávného života LGBT+ lidí v ČR 2021 - 2026. Členové návrhu vyjádřili podporu a uplatnili k němu připomínky. Návrh byl rovněž v minulých dnech diskutován jak s členy Výboru, tak se zástupci státní správy a dalších organizací. Koordinační tým přijal připomínky a v následujícím období je bude zapracovávat a pokračovat v pracích.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter