Ze zasedání Výboru

22. 12. 2021 13:48

Jednání Výboru dne 15. prosince 2021

Na svém jednání Výbor podpořil návrh Vládní strategie rovnosti a odstraňování bariér důstojného života LGBTI+ lidí v ČR 2021–2026 a doporučil budoucí vládě její přijetí. Dále se se opětovně věnoval jak změnám vysokoškolských diplomů po úřední změně pohlaví, tak začleňování trans*dětí do školního prostředí s respektem k jejich genderové identitě, kde doporučil posílit metodické vedení a vzdělávání pedagogů. Doporučil i rychlé řešení zápisů rodičů stejného pohlaví do matričních dokumentů a dokladů. Byl rovněž informován o činnosti Pracovní skupiny pro sociální služby pro LGBT+ osoby při MPSV, o adaptaci českého zdravotnictví na novou Mezinárodní klasifikaci nemocí Světové zdravotnické organizace, která má přispět k depatologizaci trans*identit a také o nové analýze situace LGBT+ lidí romského původu. Členové a členky Výboru byli rovněž informováni o změnách v členské základně a Výbor schválil návrh na změnu svého názvu na "„Výbor pro záležitosti LGBTI+ lidí".

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter