Ze zasedání Výboru

15. 6. 2020 17:31

Jednání Výboru dne 26. února 2020

Na svém jednání Výbor přijal podnět k postavení HIV+ osob. Podnět se vuje trestnímu postihu HIV+ osob za nechráněný pohlavní styk ve světle aktuálních poznatků o šíření viru HIV. Vedle toho se však zaměřuje i na destigmatizaci a podporu společenské osvěty a prevence šíření viru HIV ve společnosti včetně rizikových skupin. Výbor rovněž diskutoval koncept semináře o právech LGBT+ osob, který plánuje uspořádat ve spolupráci se zmocněnkyní vlády pro lidská práva a který by se věnoval aktuálním problémům práv LGBT+ osob v ČR.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty