Ze zasedání Výboru

18. 9. 2020 18:20

Jednání Výboru dne 31. srpna 2020

Výbor se na svém jednání seznámil se závěry a výstupy z červnového semináře k právům LGBT+ osob, který pořádal společně se zmocněnkyní vlády pro lidská práva. Na jejich základě se poté výbor rozhodl zpracovat komplexní vládní strategii na ochranu a podporu práv LGBT+ osob v ČR, která by se pokusila reagovat na zjištěné problémy a navrhnout jejich řešení. Členové výboru byli vyzváni, aby přinesli podněty s návrhy řešení a odpovídajících opatření. Koordinací zpracování strategie byl pověřen předseda Výboru Zdeněk Sloboda spolu s členkou Výboru Lucíou Zacharášovou a jeho tajemníkem Jakubem Machačkou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter