Ze zasedání Výboru

22. 12. 2021 13:41

Jednání Výboru dne 6. října 2021

Na svém jednání dne 6.října se Výbor především zabýval projednáváním Vládní strategie rovnosti a odstraňování bariér důstojného života LGBTI+ lidí v ČR 2021–2026, k čemuž přijal usnesení. Následně byl seznámen s výstupy a zjištěními projektu Univerzity Palackého v Olomouci o situaci a problémech intersex lidí v České republice. Na základě výzkumu poté veřejný ochránce práv formuloval doporučení k lepší ochraně jejich práv. Dalšími tématy pak byla jednak změna vysokoškolských diplomů po úřední změně pohlaví a také začleňování trans*dětí do školských kolektivů při respektu jejich genderové idnetity.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty