Ze zasedání Výboru

16. 2. 2018 18:48

Zasedání Výboru dne 30. ledna 2018

Na svém zasedání Výbor projednal nový programový dokument, který by měl stanovit témata pro jeho další činnost. Konečná verze dokumentu bude následně schválena per rollam. Dále Výbor přijal podnět ke zrovnoprávnění svazků osob stejného a opačného pohlaví v českém právním řádu, ve kterém doporučil, aby vláda uložila ministru spravedlnosti upravit občanský zákoník tak, aby uzákonil manželství stejnopohlavních párů. Tento podnět bude následně předložen ke schválení Radě vlády pro lidská práva a poté případně vládě. Výbor rovněž podpořil usnesení ostatních výborů zasazující se o zachování lidskoprávní agendy na Úřadu vlády jako nadresortního a nezávislého úřadu.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty