Aktuality

26. 4. 2017 15:07

Rada vlády pro národnostní menšiny se zabývala zprávou o činnosti Rady v roce 2016

Ve středu 26. dubna 2017 se v budově Úřadu vlády ČR, Strakově akademii, uskutečnilo letos druhé jednání Rady vlády pro národnostní menšiny.

Hlavním bodem program byla Zpráva o situaci národnostních menšin v ČR za rok 2016 a na ní navazující Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro národnostní menšiny v roce 2016. Byly vzneseny dílčí připomínky, resorty své připomínky uplatní v meziresortním připomínkovém řízení.
Dále členové Rady obdrželi informace o jednání Výboru pro spolupráci s orgány samosprávy ohledně lepšího vymezení dotačního programu Úřadu vlády Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků.

Dalším probíraným tématem byly dotační programy zaměřené na národnostní menšiny - a to konkrétně z rozpočtů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva kultury a Úřadu vlády.

Na závěr pak Pracovní skupina pro řešení situace německých a dalších hrobů na českých hřbitovech podala účastníkům zasedání aktuální informaci o aktuální činnosti, resp. o přípravě dokumentu, který by měl usnadnit obcím nakládání se zašlými německými hroby na českých hřbitovech.

Radě bylo prezentováno veřejné prohlášení Dotační výběrové komise Ministerstva kultury (programu podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin) k přibývajícím projevům národnostní, rasové, náboženské a jiné nesnášenlivosti v ČR.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter