Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

26. 10. 2016 13:32

Avízo: Rada vlády pro národnostní menšiny se bude zabývat novým pořadem pro národnostní menšiny v České televizi

Ve čtvrtek 27. října proběhne od 13:00 hodin na Úřadu vlády pod vedením ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera jednání Rady vlády pro národnostní menšiny. Mezi hlavní body programu bude patřit představení nového tematického pořadu v České televizi.

Pracovní skupina pro národnostně menšinové vysílání podá Radě informace o jednání s Českou televizí.  Programová rada ČT schválila výrobu nového pořadu pro a o národnostních menšinách. Jak se bude jmenovat, od kdy začne být vysílán, jaká bude jeho náplň a další podrobnosti sdělí členka Pracovní skupiny za ČT Marta Růžičková.
O obdobném pořadu Českého rozhlasu s názvem „Mezi námi“ budou poté referovat zaměstnanci sekretariátu Rady a pracovníci ČRo.

Dalším bodem programu bude informace o činnosti Funerální pracovní skupiny z úst jejího předsedy a současně místopředsedy Rady Martina Dzingela. Rada by měla podpořit vznik dotačního programu na zlepšení stavu německých hrobů na českých hřbitovech v českém pohraničí, což je v agendě Ministerstva pro místní rozvoj.

Radu dále čeká dvojí hlasování. Nejprve o novém zástupci německé menšiny ve Výboru pro spolupráci s orgány samosprávy a dále o novém zástupci ruské menšiny ve Výběrové dotační komise MŠMT. Jedná se o standardní obměnu poradních orgánů Rady a resortů.

Jako obvykle budou členům Rady podány aktuální informace o stavu a vývoji dotačních programů zaměřených na příslušníky národnostních menšin - na Ministerstvu kultury, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a na Úřadu vlády.

V posledním bodu programu „Různé“ čeká Radu oznámení o doplnění chorvatštiny jako dalšího jazyka chráněného Evropskou chartou regionálních či menšinových jazyků, zpráva o stavu novelizace dopravního řádu drah (vyhlášky č. 173/1995 Sb.) a další…


 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter