Aktuality

6. 9. 2017 14:11

Zástupci národnostních menšin Bosny & Hercegoviny se v Praze setkali se členy Rady vlády pro národnostní menšiny

Ve dnech 5. - 6. září 2017 se v Praze v Lichtenštejnském paláci uskutečnilo setkání Rady národnostních menšin Bosny & Hercegoviny s Radou vlády pro národnostní menšiny České republiky.

Zástupci národnostních menšin Bosny & Hercegoviny se v Praze setkali se členy Rady vlády pro národnostní menšiny

Cílem návštěvy byla výměna zkušeností s národnostně menšinovými politikami obou zemí. Celá akce se konala z bosensko-hercegovské iniciativy, při hledání inspirace pro potřebnou aktualizaci pojetí státní národnostní politiky.

Na sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny se obrátil předseda bosensko-hercegovské Rady národnostních menšin, Prof. Dr. Tihomir Knežiček s žádostí o informace o Radě vlády pro národnostní menšiny. V Bosně & Hercegovině je Rada zřízena od roku 2008, jako poradní orgán Parlamentu Bosny & Hercegoviny.

 

Rada národnostních menšin Bosny & Hercegoviny

(v Praze nebyli zástupci ruské, slovinské a turecké národnosti)

předseda:

Knežiček, Tihomir (italská menšina)

první místopředseda:

Svatok, Andrija (ukrajinská menšina)

druhý místopředseda:

Vučurević, Tijana (rusínská menšina)

členové: Bicaj, Halil (albánská menšina)
Finci, Jakob židovská menšina)
Gajić, Vjeročka (slovenská menšina)
Grbić, Marija (slovinská menšina)
Jovanović, Todorka (makedonská menšina)
Jusić, Nedžad (romská menšina)
Kuvač, Velibor (rakousko-německá menšina)
Manzalović Šalaka, Jovanka (česká menšina)
Marković, Dragan (černohorská menšina)
Pašić Juhas, Eva (maďarská menšina)
Piotrovski, Dejan (polská menšina)
Radmilović, Mladen (ruská menšina)
Varan, Hakan (turecká menšina)
Vujović, Silvija (rumunská (rakousko-německá menšina)
Ebner, Davor (rakousko-německá menšina)

Sekretariát české Rady připravil program dvoudenní akce, kdy program byl rozdělen do čtyř bloků, první den byla prezentována česká národnostně menšinová scéna a zástupci národnostních menšin z obou stran představili jednotlivá menšinová společenství. Na to navázala druhý den setkání s příslušnými pracovníky klíčových ministerstev pro národnostně menšinovou agendu.

Zástupci národnostních menšin Bosny & Hercegoviny se v Praze setkali se členy Rady vlády pro národnostní menšiny

Závěrem debatovaly obě strany nad výsledky jednání. Z něj je patrné, že největší rozdíl tkví v samotném státoprávním uspořádání Bosny & Hercegoviny, kde kromě národnostních menšin jsou státem rozpoznány tři konstitutivní menšiny, bosenská, chorvatská a srbská. Z toho pak vyplývají dosti podstatné rozdíly při srovnání se situací v České republice.

Velmi užitečná byla výměna názorů na procedury týkající se fungování obou Rad.

Zde je odkaz na web Rady národnostních menšin Bosny & Hercegoviny a tiskovou zprávu o návštěvě.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter