Aktuality

7. 4. 2014 14:00

Čtvrtá periodická zpráva o plnění zásad stanovených Rámcovou úmluvou o ochraně národnostních menšin

Dne 2. dubna 2014 vláda (usnesením č. 204) schválila Čtvrtou zprávu o plnění zásad stanovených Rámcovou úmluvou o ochraně národnostních menšin, která bude následně předána Generálnímu tajemníkovi Rady Evropy. Text dokumentu je vpříloze. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter