Aktuality

1. 10. 2015 8:32

Grantové řízení "Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hlavního města Prahy pro rok 2016"

Hlavní město Praha vyhlašuje grantové řízení „Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2016“.

Vyhlášené programy:

Program č. 1 - „Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze - kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin“

Program č. 2 - „Publikační činnost související se vztahem národnostních menšin k hl. m. Praze“

Lhůta pro podání žádostí o grant: 2.11.2015 – 11.11.2015

Konzultace ke zpracování žádostí o grant:

Odbor sportu a volného času – oddělení národnostních menšin a cizinců, Jungmannova 35/29, Praha 1, kontaktní osoby: Mgr. Jana Hajná - tel. 236 002 599, e-mail – jana.hajna@praha.eu nebo Ilona Fiedlerová – tel. 236 002 647, e-mail – ilona.fiedlerova@praha.eu.

Bližší informace a formulář projektu na webu hl. m. Praha.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter