Aktuality

8. 6. 2016 15:05

Komentář ke Čtvrtému stanovisku Poradního výboru Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin Rady Evropy ohledně České republiky ACFC/OP/IV(2015)004