MK ČR

24. 8. 2015 10:53

Výběrové dotační řízení Ministerstva kultury na projekty v Programu integrace příslušníků romské menšiny v roce 2016

Ministerstvo kultury (dále „ministerstvo”) vyhlašuje v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 21. února 2007 č. 122 o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity, ve znění nařízení vlády č. 262/2005 Sb., pro rok 2016 výběrové dotační řízení na projekty v ”Programu integrace příslušníků romské menšiny”.

Formulář žádosti je v příloze vpravo nebo ZDE. Podmínky dotačního řízení jsou rovněž v příloze vpravo nebo ZDE.

Žádosti do výběrového dotačního řízení přijímá ministerstvo nejpozději do 23. října 2015, při osobním podání do 15.30 hodin do podatelny MK, při podání poštou s razítkem pošty s datem 23. 10. 2015.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter