MK ČR

3. 9. 2007 15:52

Vyhlášení 2. kola výběrového dotačního řízení v programu podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin

Ministerstvo kultury, odbor médií a audiovize
vyhlašuje
2. kolo výběrového dotačního řízení pro rok 2007

v programu podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin či v převážné míře v jazycích národnostních menšin nebo o národnostních menšinách ve společnosti

Žádosti o poskytnutí dotace přijímá Ministerstvo kultury, odbor médií a audiovize, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 – Malá Strana, do 27. září 2007.

Veškeré údaje o výběrovém dotačním řízení zveřejňuje Ministerstvo kultury na internetové adrese www.mkcr.cz nebo na telefonu 257 085 215. Blíže viz text vyhlášení v příloze.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter