MK ČR

15. 11. 2007 14:38

Vyhlášení dotačního programu na podporu integrace příslušníků romské komunity

Ministerstvo kukltury vyhlašuje program podpory integrace příslušníků romské komunity v roce 2008.
Jeho podmínky a formulář projektu najdete zde.

Uzávěrka programu je 3. prosince 2007.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter