MK ČR

11. 10. 2007 13:31

Vyhlášení výběrového dotačního řízení v programu podpory kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin - rok 2008

Ministerstvo kultury vyhlašuje v souladu s nařízením vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity, ve znění pozdějších úprav, pro rok 2008 výběrové dotační řízení na projekty v „Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v České republice“.

Blíže viz text vyhlášení.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter