MK ČR

14. 9. 2016 12:01

Vyhlášení výběrového dotačního řízení v Programu podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšina pro rok 2017

Ministerstvo kultury, odbor médií a audiovize vyhlašuje výběrové dotační řízení pro rok 2017 v programu

Podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin či v převážné míře v jazycích národnostních menšin.

Žadatel zašle žádost o poskytnutí dotace Ministerstvu kultury v jednom písemném vyhotovení, včetně stanovených příloh na adresu: Ministerstvo kultury, odbor médií a audiovize, P.B. 74, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 - Malá Strana do 31.10.2016 a zároveň v elektronické podobě, včetně všech kalkulací, v uvedeném termínu na elektronickou adresu blanka.bartikova@mkcr.cz nebo podatelna@mkcr.cz .

Žádosti doručené po termínu (v případě doručení prostřednictvím pošty rozhoduje podací razítko pošty a u e-mailu datum zaslání) nebo neúplné nebudou do výběrového dotačního řízení zařazeny.


Vyhlášení a formuláře jsou vpravo v příloze nebo na webu Ministerstva kultury.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter