Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

26. 10. 2011 11:33

Vyhlášení dotačního programu MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2012

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje Dotační program na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy na rok 2012 v souladu s §4 a §19 nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity. Dotační Program je zaměřen na rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin a vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovu.


Žádosti přijímá ministerstvo nejpozději do 15. listopadu 2011, při osobním podání do podatelny ministerstva do 15:00 hod. Při podání poštou je rozhodující termín doručení do podatelny ministerstva.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter