Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

8. 9. 2014 7:48

Vyhlášení dotačního programu na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2015

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje dotační Program na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy na rok 2014 v souladu s §4 a §19 nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity, ve znění pozdějších předpisů.

Žádat mohou právnické osoby (vyjma nadací a nadačních fondů) včetně právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení, které prokazatelně vykonávají činnost ve prospěch příslušníků národnostních menšin alespoň jeden rok.

Žádosti o dotaci se podávají nejpozději do 3. října 2014.

Veškeré informace jsou uvedeny v souboru ke stažení (viz příloha).


vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter