Aktuality

23. 6. 2015 8:12

Přehled doporučení komise v dotačním programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků pro rok 2015 - II.kolo.

Přehled návrhů hodnotitelské komise dotačního programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků pro rok 2015 - II.kolo

Počet přijatých žádostí: 8

Počet žádostí vyřazených na základě zásadních formálních nedostatků: 1

Doporučení hodnotitelské komise k udělení dotací z 16. června 2015

DOPORUČENÝCH: 4

NEDOPORUČENÝCH: 3

Tabulka - viz příloha vpravo.

Výsledky jsou podkladem pro vedoucího Úřadu k vydání individuálních rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Konečné výsledky s částkami poskytnutých dotací budou zveřejněny na internetových stránkách ÚV ČR po podpisu rozhodnutí vedoucím Úřadu vlády. Dále budou tyto informace zveřejněny v informačním systému vedeném Ministerstvem financí.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter