Aktuality

12. 6. 2015 11:32

Průběžná zpráva o realizaci projektu a čerp. neinv dotace za obd. 1. 1.-30. 6. 2015 v dot. programu Podpora implementace Evr. jazyk. charty

V souladu s § 11 odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a Směrnicí vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 24/2014 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv (dále jen "Směrnice") Vás v rámci výkonu průběžné veřejnosprávní kontroly žádáme o shrnutí dosavadního plnění projektu, na který byla Úřadem vlády ČR poskytnuta dotace ze státního rozpočtu na rok 2015.

Průběžnou zprávu, dle Směrnice, zpracovává příjemce dotace k 30. červnu běžného kalendářního roku a předkládá ji nejpozději do 31. srpna téhož roku.

Zpracovanou průběžnou zprávu zasílejte nejpozději do 31. 8. 2015 (rozhoduje razítko pošty) na adresu:

Úřad vlády ČR
Sekce pro lidská práva - KRP
nábř. E. Beneše 4
Praha 1 - Malá Strana
118 01

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter