Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

28. 10. 2016 9:52

Rada vlády pro národnostní menšiny se zabývala stavem německých hrobů v ČR

Ve čtvrtek 27. října proběhlo na Úřadu vlády pod vedením ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera jednání Rady vlády pro národnostní menšiny.

Pořad Českého rozhlasu stanice Plus s názvem „Mezi námi“ zrekapituloval sekretariát Rady a představitelé ČRo.

Dalším bodem programu byla informace o činnosti pracovní skupiny pro řešení situace německých (a dalších) hrobů na hřbitovech v ČR z úst jejího předsedy a současně místopředsedy Rady Martina Dzingela. Rada poukázala na nedostatečné plnění článků 24 a 30 Česko-německé smlouvy o dobrém sousedství z roku 1992, ve které se český stát zavazuje zajistit uctívání a ochranu opuštěných hrobů. Podpořila vznik dotačního programu na zlepšení stavu hrobů na českých hřbitovech, což je v agendě Ministerstva pro místní rozvoj.

Rada dále hlasovala o novém zástupci německé menšiny ve Výboru pro spolupráci s orgány samosprávy a dále o nových zástupcích ruské, řecké a slovenské menšiny ve Výběrové dotační komisi MŠMT na program podpory vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy a zástupci řecké menšiny ve Výběrové dotační komisi MK v programu podpory kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin.

Jako obvykle byly členům Rady podány aktuální informace o stavu a vývoji dotačních programů zaměřených na příslušníky národnostních menšin - na Ministerstvu kultury, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a na Úřadu vlády.

V posledním bodu programu „Různé“ vzala Rada na vědomí informaci o doplnění chorvatštiny jako dalšího jazyka chráněného Evropskou chartou regionálních či menšinových jazyků, o stavu novelizace vyhlášky č. 173/1995 Sb., dopravního řádu drah.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter