Aktuality

15. 8. 2018 9:49

Rezoluce Výboru ministrů CM/ResCMN(2017)8 o implementaci Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin Českou republikou