Aktuality

30. 5. 2023 15:36

Výsledky dotačního řízení pro rok 2023 programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků

Úřad vlády ČR zveřejňuje dne 30. května 2023 výsledky dotačního řízení v programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků pro rok 2023.

Pro rok 2023 bylo podáno celkem 18 žádostí o poskytnutí dotace, přičemž 11 žadatelům o dotaci byla dotace poskytnuta.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter