Aktuality

2. 11. 2020 10:30

Výsledky šetření ohledně naplňování Evropské charty regionálních či menšinových jazyků v Moravskoslezském kraji

Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny oslovilo v červnu 2020, prostřednictvím dopisu zmocněnkyně vlády pro lidská práva prof. JUDr. Heleny Válkové, CSc., všechny obce v Moravskoslezském kraji se žádostí o spolupráci při zjišťování informací o užívání tradičních a správných forem místních názvů v jazycích národnostních menšin v uvedeném kraji, potažmo přímo v dané obci. Z 300 oslovených obcí zaslalo svou odpověď 221 z nich, za což jim i touto cestou velmi děkujeme. 

Souhrnnou zprávu za proběhlé šetření naleznete zde.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter