Rada vlády pro národnostní menšiny

Činnost Rady vlády pro národnostní menšiny - Poláci

1993 - 1996

 • dobudování systému polského národnostního školství, a to péčí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zřízení Polského pedagogického centra v Českém Těšíně
 • otevření nové budovy (přístavba) polského gymnázia
 • dotace polských periodik - GŁOS LUDU, ZWROT a NASZA GAZETKA (do současnosti); další dvě periodika, jež plní funkci školní pomůcky - JUTRZENKA, OGNIWO, vydávána od roku 1994 z dotací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (do současnosti)
 • otázka majetku předválečných polských organizací; řešení restitucí předválečného majetku právnických osob se postupným dotvářením restitučních zákonů ukázalo neprůchodné, a proto se od přelomu roku 1995/1996 hledá na základě politického rozhodnutí možnost bezúplatného převodu budov z majetku státu na sdružení
 • řada jednání předsedy Rady pro národnosti a nejvyšších představitelů Polské republiky (v roce 1994 oficiální návštěva předsedy Rady pro národnosti na pozvání vedoucího Úřadu Rady ministrů Polské republiky ve Varšavě, v roce 1995 pak reciproční návštěva ministra p. M. Borowského v Praze, v roce 1996 jednání předsedy Rady pro národnosti s předsedou "Wspólnoty Polskiej" v Praze apod.)
 • kontinuální úzká spolupráce sekretariátu Rady pro národnosti se Zastupitelským úřadem Polské republiky v Praze i v Ostravě
 • výstava Poláci na Těšínsku v Praze, uvedená Polským kulturně osvětovým svazem (PZKO) a Muzeem Těšínska ve spolupráci s Radou pro národnosti v roce 1995 v Praze
 • spolupráce Sekretariátu Rady pro národnosti s Okresním úřadem Karviná, Okresním úřadem Frýdek-Místek a Městským úřadem Český Těšín; stejně tak s vrcholnou organizací Poláků v ČR - Kongresem Poláků v ČR a také s Polským kulturně osvětovým svazem (PZKO)
 • postavení polské národnostní menšiny v ČR (výjezdní jednání Rady pro národnosti v lednu 1995 v Českém Těšíně)
 • dotační politika Ministerstva kultury vůči polským občanským sdružením

1997

 • zajišťování možnosti bezúplatného převodu nemovitého majetku státu na Kongres Poláků v ČR (jednání s Okresním úřadem Karviná a s polskými národnostními organizacemi)
 • problematika polského národnostního školství (komunikace s vybranými obecními, okresními a školskými úřady), základní škola Hnojník
 • činnost Sekretariátu Rady v Česko-polské mezivládní komisi pro přeshraniční spolupráci

Nejvýznamnější organizace

 • KONGRES POLÁKŮ V ČESKÉ REPUBLICE (Kongres Polaków v Republice Czeskiej)
  Český Těšín (registrace MV dne 10.5.1990)
  výkonný orgán: Rada Poláků
 • POLSKÝ SVAZ KULTURNĚ OSVĚTOVÝ V ČESKÉ REPUBLICE (Polski Zwišzek Kulturalno-O¶wiatowy)
  Český Těšín (registrace MV dne 15.5.1990)
  výkonný orgán: Hlavní výbor PZKO