Rada vlády pro národnostní menšiny

Činnost Rady do roku 2001 viz Archiv.