Členové / členky Rady vlády pro národnostní menšiny

Předseda

foto není k dispozici

Místopředsedové

Mgr. Martin Dzingel

(německá menšina)

místopředseda za národnostní menšiny

Mgr. Martina Štěpánková

místopředseda/místopředsedkyně za veřejnou správu

Zástupci za orgány veřejné správy

Ing. Petr Pavelek, PhD

náměstek náměstek sekce 06, veřejné rozpočty (ministerstvo financí); 1. funkční období

 

JUDr. Kateřina Kalistová

náměstkyně (ministerstvo kultury)
1. funkční období

Mgr. Zuzana Jentschke Stöcklová

náměstkyně (ministerstvo práce a sociálních věcí); 1. funkční období.

Mgr. Petr Jäger, Ph.D.

náměstek (ministerstvo spravedlnosti); 1. funkční období.

Mgr. Václav Pícl

náměstek pro řízení sekce vzdělávání (ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy); 1. funkční období.

JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.

náměstek pro řízení sekce legislativy, práva, archivnictví a správních agend (ministerstvo vnitra);
1. funkční období

 

PhDr. Lukáš Kaucký

náměstek ministra (ministerstvo zahraničních věcí);

1. funkční období

Mgr. David Vávra

kancelář Veřejného ochránce práv.
První funkční období.

Nový člen nebyl zatím jmenován.

Kancelář prezidenta republiky, ředitel odboru analytického

1.  funkční období

PhDr. Vít Dovalil, Ph.D.

Ústav germánských studií, Filozofocká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Jmenován usnesením vlády č. 444 ze dne 8. června 2015.

Bc. Stanislav Daniel

Asociace krajů ČR. První funkční období.
Jmenován dne 16. dubna 2014 usnesením vlády č. 262.

Mgr. Miroslava Sobková

Zástupkyně za Svaz měst a obcí ČR, 1. funkční období. Členkou Rady jmenována usnesením vlády č. 262 dne 16. dubna 2014.

Zástupci národnostních menšin

Mgr. Adam Kalita

Zástupce za běloruskou menšinu 1. funkční období. Členem Rady jmenován usnesením vlády ze dne 3. července 2013 č. 530 (příloha 2).

MgA. Světlana Lazarova

zástupkyně za bulharskou menšinu

2. funkční období

Členkou Rady jmenována usnesením vlády č. 264 z 13. dubna 2011.

Mgr. Lenka Kopřivová

zástupkyně za chorvatskou menšinu,
1. funkční období

Členkou Rady jmenována usnesením vlády č. 262 z 16. dubna 2014.

Ing. Vojtěch Szaló

zástupce za maďarskou menšinu,
1. funkční období.

Členem Rady jmenován usnesením vlády č. 262 z 16. dubna 2014.

Mgr. Martin Dzingel

zástupce za německou menšinu,
prezident občanského sdružení Landesversammlung der Deutschen in Böhmen, Mähren und Schlesien,
2. funkční období.

Členem Rady jmenován usnesením vlády č. 264 z 13. dubna 2011.

RNDr. Petr Rojík, PhD.

zástupce za německou menšinu,
1. funkční období.

Členem Rady jmenován usnesením vlády z 16. dubna 2014 č. 262.

PaedDr. Evžen Delong

zástupce za polskou menšinu,
1. funkční období. Členem Rady jmenován usnesením vlády č. 262 z 16. dubna 2014.

Mgr. Dariusz Branny

zástupce za polskou menšinu,
1. funkční období. Členem Rady jmenován usnesením vlády č. 262 z 16. dubna 2014.

Ivona Parčiová

zástupkyně za romskou menšinu,
1. funkční období.

Členkou Rady jmenována usnesením vlády č. 262 z 16. dubna 2014

Štefan Tišer

zástupce za romskou menšinu, výkonný ředitel Sdružení Romů a národnostních menšin Plzeňského kraje, 2. funkční období. Členem Rady jmenován usnesením vlády č. 264 z 13. dubna 2011.

Mgr. Dagmar Březinová

zástupkyně za rusínskou menšinu,
1. funkční období Členkou Rady jmenována usnesením vlády č. 262 z 16. dubna 2014.

Ing. Alexej N. Kelin

zástupce za ruskou menšinu, 1. funkční období. Členem Rady jmenován dne 16. dubna 2014, usnesením č. 262.

Adriano Mandilas

zástupce za řeckou menšinu,
1. funkční období. Členem Rady jmenován usnesením vlády č. 262 z 16. dubna 2014.

Ing. Jaroslav Miňo

zástupce za slovenskou menšinu,
1. funkční obdodobí. Členem Rady jmenován usnesením vlády č. 262 z 16. dubna 2014.

Mgr. Naděžda Vokušová

zástupkyně za slovenskou menšinu
předsedkyně občanského sdružení Slovensko-český klub
2. funkční období

Členkou Rady jmenována usnesením vlády č. 264 z 13. dubna 2011.

Živojin Vukadinovič

zástupce za srbskou menšinu,
1. funkční období, Členem Rady jmenován usnesením vlády č. 262 z 16. dubna 2014.

Mgr. Bohdan Rajčinec

zástupce za ukrajinskou menšinu
1. funkční období. Členem Rady jmenován usnesením vlády č. 262 z 16. dubna 2014.

RNDr. Huu Uyen Pham, CSc.

zástupce za vietnamskou menšinu 1. funkční období Členem Rady jmenován usnesením vlády ze dne 3. července 2013 č. 530 (příloha 2).