Členky a členové Rady vlády pro národnostní menšiny

Předseda

Andrej Babiš

Andrej Babiš

předseda vlády České republiky

Místopředsedové

Mgr. Martin Dzingel


místopředseda za národnostní menšiny

prof. JUDr. Helena Válková, CSc.

místopředsedkyně Rady, zmocněnkyně vlády pro lidská práva

Zástupci za orgány veřejné správy

Ing. Marie Bílková

náměstkyně, Ministerstvo financí

Mgr. Milan Němeček, Ph.D.

náměstek, Ministerstvo kultury

Mgr. Zuzana Jentsche Stöklová

náměstkyně, Ministerstvo práce a sociálních věcí

Mgr. Michal Franěk

náměstek, Ministerstvo spravedlnosti

PhDr. Karel Kovář, Ph.D.

náměstek, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.

náměstek, Ministerstvo vnitra

PhDr. Martin Povejšil

náměstek, Ministerstvo zahraničních věcí

JUDr. Stanislav Křeček

veřejný ochránce práv, Kancelář veřejného ochránce práv

Mgr. Roman Lipták

zástupce Kanceláře prezidenta republiky

PhDr. Vít Dovalil, Ph.D.

zástupce odborné veřejnosti

Mgr. Jana Hajná

Asociace krajů ČR

Mgr. Pavla Štrobachová

Svaz měst a obcí ČR

JUDr. PhDr. René Petráš, Ph.D.

zástupce odborné veřejnosti

Zástupci národnostních menšin

Mgr. Alena Kovářová

zástupkyně běloruské menšiny

Mgr. Georgi Bečev, Ph.D.

zástupce bulharské menšiny

Mgr. Lenka Kopřivová

zástupkyně chorvatské menšiny

Anna Rákóczi

zástupkyně maďarské menšiny

Mgr. Martin Dzingel

zástupce německé menšiny

RNDr. Petr Rojík, PhD.

zástupce německé menšiny

Mgr. Dariusz Branny

zástupce polské menšiny

Mgr. Gabriel Kopeć

zástupce polské menšiny

Ján Balog

zástupce romské menšiny

Ivona Shafaq

zástupkyně romské menšiny

Mgr. Dagmar Březinová

zástupkyně rusínské menšiny

Eugenie Číhalová

zástupkyně ruské menšiny

Adriano Mandilas

zástupce řecké menšiny

Ing. Jaroslav Miňo

zástupce slovenské menšiny

Mgr. Vladimír Skalský

zástupce slovenské menšiny

Jovan Mitrović

zástupce srbské menšiny

Mgr. Bohdan Rajčinec

zástupce ukrajinské menšiny

RNDr. Huu Uyen Pham, CSc.

zástupce vietnamské menšiny

Josef Stojka

zástupce olašské komunity, host v Radě

JUDr. Tomáš Kraus

zástupce židovské komunity, host v Radě