Členky a členové Rady vlády pro národnostní menšiny

Předseda

Andrej Babiš

Andrej Babiš

předseda vlády České republiky

Místopředsedové

Mgr. Martin Dzingel


místopředseda za národnostní menšiny

prof. JUDr. Helena Válková, CSc.

místopředsedkyně Rady, zmocněnkyně vlády pro lidská práva

Zástupci

Ing. Karel Tyll

náměstek, Ministerstvo financí

JUDr. Kateřina Kalistová

náměstkyně, Ministerstvo kultury

Mgr. Jana Hanzlíková

náměstkyně, Ministerstvo práce a sociálních věcí

Mgr. Michal Franěk

náměstek, Ministerstvo spravedlnosti

Mgr. Václav Pícl

náměstek, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.

náměstek, Ministerstvo vnitra

PhDr. Martin Povejšil

náměstek, Ministerstvo zahraničních věcí

Mgr. David Vávra

zástupce Kanceláře Veřejného ochránce práv

Mgr. Roman Lipták

zástupce Kanceláře prezidenta republiky

PhDr. Vít Dovalil, Ph.D.

zástupce odborné veřejnosti

Mgr. Jana Hajná

Asociace krajů ČR

Mgr. Pavla Štrobachová

Svaz měst a obcí ČR

JUDr. PhDr. René Petráš, Ph.D.

zástupce odborné veřejnosti

Zástupci národnostních menšin

Mgr. Alena Kovářová

zástupkyně běloruské menšiny

Mgr. Gorgi Bečev, Ph.D.

zástupce bulharské menšiny

Mgr. Lenka Kopřivová

zástupkyně chorvatské menšiny

Anna Rákóczi

zástupkyně maďarské menšiny

Mgr. Martin Dzingel

zástupce německé menšiny

RNDr. Petr Rojík, PhD.

zástupce německé menšiny

Mgr. Dariusz Branny

zástupce polské menšiny

Mgr. Gabriel Kopeć

zástupce polské menšiny

Ján Balog

zástupce romské menšiny

Ivona Shafaq

zástupkyně romské menšiny

Mgr. Dagmar Březinová

zástupkyně rusínské menšiny

Eugenie Číhalová

zástupkyně ruské menšiny

Adriano Mandilas

zástupce řecké menšiny

Ing. Jaroslav Miňo

zástupce slovenské menšiny

Mgr. Vladimír Skalský

zástupce slovenské menšiny

Jovan Mitrović

zástupce srbské menšiny

Mgr. Bohdan Rajčinec

zástupce ukrajinské menšiny

RNDr. Huu Uyen Pham, CSc.

zástupce vietnamské menšiny

Josef Stojka

zástupce olašské komunity, host v Radě

JUDr. Tomáš Kraus

zástupce židovské komunity, host v Radě