Členky a členové Rady vlády pro národnostní menšiny

Předseda

Petr Fiala

Petr Fiala

předseda vlády České republiky

Místopředsedové

Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková

zmocněnkyně vlády pro lidská práva, Úřad vlády České republiky

Mgr. Martin Herbert Dzingel


místopředseda za národnostní menšiny, zástupce německé menšiny

Zástupci za orgány veřejné správy

Mgr. Jana Kotalíková

Vedoucí Úřadu vlády,
Úřad vlády ČR

Mgr. Jiří Valenta

náměstek,
Ministerstvo financí

Mgr. Milan Němeček, Ph.D.

náměstek,
Ministerstvo kultury

Mgr. Jan Mareš, MBA

náměstek,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Mgr. Bc. Zdislava Odstrčilová

náměstkyně,
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Mgr. Petr Vokáč

náměstek,
Ministerstvo vnitra

Mgr. Michal Franěk

náměstek,
Ministerstvo spravedlnosti

PhDr. Martin Povejšil

náměstek,
Ministerstvo zahraničních věcí

Mgr. Roman Lipták

Ředitel odboru analytického,
Kancelář prezidenta republiky

JUDr. Stanislav Křeček

veřejný ochránce práv,
Kancelář veřejného ochránce práv

Mgr. Jana Hajná

Asociace krajů ČR

Bc. Patrik Doležal

Svaz měst a obcí ČR

PhDr. Vít Dovalil, Ph.D.

zástupce odborné veřejnosti,
Filozofická fakulta UK

JUDr. PhDr. René Petráš, Ph.D.

zástupce odborné veřejnosti,
Právnická fakulta UK

Zástupci národnostních menšin

Mgr. Alena Kovářová

zástupkyně běloruské menšiny

Mgr. Georgi Bečev, Ph.D.

zástupce bulharské menšiny

Mgr. Lenka Kopřivová

zástupkyně chorvatské menšiny

Anna Rákóczi

zástupkyně maďarské menšiny

RNDr. Petr Rojík, PhD.

zástupce německé menšiny

Mgr. Dariusz Branny

zástupce polské menšiny

Mgr. Gabriel Kopeć

zástupce polské menšiny

Ján Balog

zástupce romské menšiny

Ivona Shafaq

zástupkyně romské menšiny

Mgr. Dagmar Březinová

zástupkyně rusínské menšiny

Eugenie Číhalová

zástupkyně ruské menšiny

Adriano Mandilas

zástupce řecké menšiny

Ing. Jaroslav Miňo

zástupce slovenské menšiny

Mgr. Vladimír Skalský

zástupce slovenské menšiny

Jovan Mitrović

zástupce srbské menšiny

Mgr. Bohdan Rajčinec

zástupce ukrajinské menšiny

RNDr. Huu Uyen Pham, CSc.

zástupce vietnamské menšiny

Stálí hosté

Mgr. Hayato Okamura

Předseda Podvýboru pro národnostní menšiny PSP ČR, poslanec, stálý host v Radě

Michael Pelíšek

zástupce židovské komunity, stálý host v Radě

Josef Stojka

zástupce olašské komunity, stálý host v Radě