Mezinárodní dokumenty

7. 4. 2004 12:06

Bilaterální dokumenty

Práva národnostních menšin v České republice zohledňují též bilaterální smlouvy a dohody, jimiž je ČR vázána (dokumenty v pdf).

Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o dobrém sousedství, přátelských vztazích a spolupráci (uveřejněna pod č. 235/1993 Sb.; 138 kB); viz čl. 8.

Smlouva mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spolkovou republikou Německo o dobrém sousedství a přátelské spolupráci (uveřejněna pod č. 521/1992 Sb.; 246 kB); viz čl. 20 odst. 1-5 a čl. 21 odst. 1-3.

Smlouva mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Polskou republikou o dobrém sousedství, solidaritě a přátelské spolupráci (uveřejněna pod č. 416/1992 Sb.; 140 kB); viz č. 8 odst. 1 až 4.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o kulturní spolupráci (uveřejněna pod č. 78/2001 Sb.; 98 kB), viz čl. 13.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy (uveřejněna pod č. 47/2002 Sb.; 135 kB); viz čl. 8.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o spolupráci v oblasti, vědy a školství (uveřejněna pod č. 188/1996 Sb.; 166 kB); viz čl. 8.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter