Mezinárodní dokumenty

2. 6. 2006 13:32

Evropská Charta regionálních či menšinových jazyků

Dokumenty k průběhu ratifikačního procesu

O přípravě ratifikace Charty vyšel článek v časopisu Veřejná správa (číslo 46, ročníku 2005).


Návrh na ratifikaci Evropské charty regionálních či menšinových jazyků (ETS 148), otevřené k podpisu členským státům Rady Evropy ve Štrasburku dne 5. listopadu 1992: usnesení vlády ze dne 7. prosince 2005 č. 1574 s přílohou Prohlášení České republiky týkající se splnění závazků vyplývajících z Evropské charty regionálních či menšinových jazyků; důvodová zpráva (viz příloha); anglický text charty, její český překlad (viz níže), výkladová zpráva (dokument pdf; 226 kB; publikováno 9. prosince 2005).


Překlady Charty ve 49 jazycích.


Přehled monitorovacích zpráv k plnění Evropské charty regionálních či menšinových jazyků

Přistoupením k Evropské chartě se Česká republika zároveň zavázala k odevzdávání pravidelných monitorovacích zpráv o plnění závazků plynoucích z úmluvy.

 

typ dokumentu 1. monitorovací cyklus 2. monitorovací cyklus 3. monitorovací cyklus 4. monitorovací cyklus
česky angl. česky angl. česky angl. česky angl.
Periodická zpráva zde zde zde zde zde   zde  
dne 25. února 2008 schválena vládou (usnesení č. 172) dne 8. června 2011 schválena vládou (usnesení č. 425) dne 14. července 2014 schválena vládou (usnesení č. 573) dne 8. ledna 2018 schválena vládou (usnesení č. 20)
doplněk 1. Periodické zprávy zde (pouze anglicky)            
Hodnotící zpráva

zde

doporučení Výboru ministrů - viz příloha

zde

zveřejněna 9. prosince 2009

zde   zde zde    
Komentář

zde

zde zde   zde zde    
 

dne 26. srpna 2009 schválen vládou  (usnesení č. 1060)

dne 12. září 2012 schválen vládou (usnesení č. 673) dne 23. září 2015 schválen vládou (usnesení č. 760)    

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter