Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Mezinárodní dokumenty

9. 11. 2005 15:34

Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin

Monitorovací aktivity, přehled monitorovacích zpráv, publikace

Dokument stanoví ochranu práv příslušníkůnárodnostních menšin v rámci evropských standardů. Česká republikaÚmluvu podepsala dne 28. dubna 1995, ratifikační listina byla uložena u generálního tajemníka Rady Evropy,depozitáře Úmluvy, dne 18. prosince 1997. Úmluva pro Českou republiku vstoupila v platnost 1. dubna 1998. Český překlad dokumentu je publikován ve Sbírce zákonů České republiky pod č. 96/1998 Sb.Informační leták k Rámcové úmluvě (dokument pdf; 640 kB)Přehled monitorovacích zpráv kplnění Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšinPřistoupením kRámcové úmluvě se Česká republika zároveň zavázala kodevzdávání pravidelných monitorovacích zpráv o plnění závazků plynoucích zúmluvy.

1. monitorovací cyklus (1999)

typ dokumentu česká verze anglická verze
Periodická zpráva 1_periodická zprávaDoplnění 1_periodické zprávy (publikováno v r. 1999). 1_report_en01/04/1999
Stanovisko Poradního výboru k periodické zprávě 1_opinion_en25/01/2002
Komentář ČR ke stanovisku Poradního výboru 1_komentář ČR ke stanovisku Poradního výboru(dokument pdf; 272 kB; publikováno 3.06.2002) 1_cr_commentsPublished on 25/01/2002
Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy 1. Rezoluce Výboru ministrů(dokument pdf; 113 kB; publikováno 3.06.2002) Resolution ResCMN(2002)206/02/2002
2. monitorovací cyklus (2004)
typ dokumentu česká verze anglická verze
Periodická zpráva 2. periodická zpráva + příloha(usnesení vlády ze dne 16. června 2004 č. 618, publikováno 15. 08. 2004 ) 2_report_en2_annex_en
Stanovisko Poradního výboru k periodické zprávě 2_stanovisko Poradního výboru(dokument pdf; 259 kB; publikováno 21.6.2005) 2_opinion_en
Komentář ČR ke stanovisku Poradního výboru 2. komentář ČR ke stanovisku Poradního výboru (publikováno 18. 7. 2005;usnesení ze dne 7. července č. 858); 2_cr_commentsReceived on 18/07/2005Made public on 26/10/2005
Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy 2. Rezoluce Výboru ministrů (dokument pdf, 92 kB; publikováno 11. července 2006, viz přílohy) Resolution ResCMN(2006)215/03/2006(dokument pdf; 76 kB)
3. monitorovací cyklus (2009)
typ dokumentu česká verze anglická verze
Periodická zpráva 3. periodická zpráva (usnesení vlády ze dne 20. dubna 2009 č. 459) 3_report_en
Stanovisko Poradního výboru k periodické zprávě 3. stanovisko 3rdreport
Komentář ČR ke stanovisku Poradního výboru Komentář projednán vládou dne 14. března 2012 (usnesení č. 163) 3 CR comments
Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy Resolution12/12/2012
Východiska pro III. monitorovací cyklus, přijatá Výborem ministrů - viz přílohy (anglický text zde).

4. monitorovací cyklus (2014)

typ dokumentu česká verze anglická verze
Periodická zpráva 4. periodická zpráva(usnesení vlády č. 204 ze dne 2. dubna 2014) 4th Report
Stanovisko Poradního výboruk periodické zprávě Stanovisko (česky) 4th Opinion
Komentář ČR ke stanovisku Poradního výboru Komentář (usnesení vlády ze dne 8. června 2016 č. 519) 4_CR_comments
Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy Rezoluce Resolution 29/11/2017
5. monitorovací cyklus (2019)
typ dokumentu česká verze anglická verze
Periodická zpráva 5. periodická zpráva 5th Report
Stanovisko Poradního výboruk periodické zprávě Stanovisko(shrnutí) 5th Opinion
Komentář ČR ke stanovisku Poradního výboru
Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy Rezoluce Resolution

8/12/2021


Aktivity spojené smonitorovacím procesem:Záznam z Následného semináře o implementaci Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin (publikováno 24. října 2007)Záznam z návštěvy poradního výboru pro Rámcovou úmluvu o ochraně národnostních menšin (publikováno 23. 3. 2005), viz přílohy.Zápis ze schůzky zástupců národnostních menšin se zástupci Saamského sněmu z Norska a Švédska, která proběhla 19. listopadu 2004 na Úřadu vlády za přítomnosti velvyslanců Norského království, Švédska a Norska (dokument pdf; 111 kB). Ukázka tradičního saamského zpěvu (YOIK)- skupina Vajas, která vystoupila v Praze v rámci kulturní akce Skandinávský podzim -Sámi festival. (publikováno 16. 12. 2004).Komentáře Poradního výboruJako doplněk ke Stanoviskům o plnění Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin v jednotlivých státech Poradní výbor vygeneroval na konci prvého monitorovacího cyklu v rámci snahy o sumarizování zkušeností průřezový přístup ve své činnosti. Jeho výsledky mají podobu Komentářů k jednotlivým otázkám.Dosud byly přijaty dva takové komentáře (odkazy - viz níže) a lze očekávat v následujících letech přijetí dalších, měly bypomoci vést členské státy a ostatní v plnění závazků daných Rámcovou úmluvou. Anglické originály jsou zde:Komentář ke vzdělávání (česky, ke stažení viz připojené dokumenty), Komentář k efektivní účasti na kulturním, sociálním a ekonomickém životě a veřejných záležitostech (česky, ke stažení viz připojené dokumenty) a Komentář Rámcová úmluva: Klíčový nástroj pro řízení rozmanitosti prostřednictvím práv menšin.


Publikace k implementaci Rámcové úmluvy:Sborník příspěvků ze semináře o implementaci zásad stanovených Rámcovou úmluvouo ochraně národnostních menšin v ČR. Koloděje, 2. prosince 2003, Praha 2004(dokument pdf; 260 kB; publikováno 23.04.2004).

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter