Publikace

11. 4. 2006 12:35

Sborník příspěvků ze semináře o dosavadních poznatcích z postupu ratifikace Charty ve vybraných zemích Rady Evropy

Sborník příspěvků ze semináře o dosavadních poznatcích z postupu ratifikace Charty ve vybraných zemích Rady Evropy

Seminář se uskutečnil v Praze dne 7. června 2005 na základě podnětu sekretariátu Charty při Radě Evropy a připravil ho sekretariát Rady ve spolupráci s odborem lidských práv Ministerstva zahraničních věcí.
Jeho cílem bylo prodiskutovat s experty Rady Evropy otevřené otázky, které v souvislosti s přípravou ratifikace Charty v České republice vyvstávají, a nalézt inspiraci a poučení z příkladů její implementace v zemích, které ji již ratifikovaly.
Byl určen zejména zástupcům státní správy, jejichž resortů se problematika ratifikace Charty bezprostředně dotýká, ale také zástupcům národnostních menšin. Sekretariát Charty při Radě Evropy také zajistil účast odborníků na problematiku Charty, kterými byli: Philip Blair, ředitel odboru pro spolupráci s místní a regionální správou, Sekce právních záležitostí Rady Evropy, Elena Jurado, odborná pracovnice sekretariátu Charty v Radě Evropy, Robert Dunbar, odborník na problematiku práva na univerzitě v Aberdeen ve Velké Británii, Judit. L. Solymosi a Antal Paulik z kanceláře pro národnostní a etnické menšiny Úřadu vlády Maďarské republiky a Heinz Tichy z Federálního ministerstva pro školství, vědu a kulturu v Rakousku.

Sborník byl publikován 12. 12. 2005 v Praze

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter