Dotace

19. 3. 2003 0:00

Dotace poskytnuté v roce 2003 - Tisk národnostních menšin

Dotace poskytnuté v roce 2003 - Tisk národnostních menšin

(Ministerstvo kultury - odbor hromadných sdělovacích prostředků)

 

Bulharské periodikum

název

vydavatel

dotace (Kč)

Blgari

Vazraždane

550.000.-

Maďarské periodikum

název

vydavatel

dotace (Kč)

Prágai Tükor

Svaz Maďarů v ČR

1.135.000.-

Německá periodika

název

vydavatel

dotace (Kč)

Landes-Zeitung

Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

2.200.000.-

Prager Volkszeitung

Kulturní sdružení občanů německé národnosti

1.900.000.-

Polská periodika

název

vydavatel

dotace (Kč)

Głos Ludu

Kongres Poláků

4.948.000.-

Nasza gazetka

Harcerstwo Polskie

1.114.000.-

Zwrot

Polský kulturně osvětový svaz

1.219.000.-

Kurier Praski

Občanské sdružení Pražský kurýr

150.000.-

Romská periodika

název

vydavatel

dotace (Kč)

Amaro gendalos

Sdružení Dženo

1.592.000.-

Romano hangos

Společenství Romů na Moravě

2.500.000.-

Romano voďi

Vojtěch Lavička

1.050.000.-

Rusínské periodikum

název

vydavatel

dotace (Kč)

Podkarpatská Rus

Spolek přátel Podkarpatské Rusi

38.000.-

Ruské periodikum

název

vydavatel

dotace (Kč)

Ruské slovo

Sdružení přátel Ruské tradice

574.000.-

Slovenská periodika

název

vydavatel

dotace (Kč)

Listy 2003

Klub slovenské kultury

2.980.000.-

Slovenské dotyky

Slovensko-český klub

2.980.000.-

Korene

Obec Slovákov

2.980.000.-

Ukrajinské periodikum

název

vydavatel

dotace (Kč)

Porohy

Ukrajinská iniciativa

720.000.-

Periodikum židovské obce

název

vydavatel

dotace (Kč)

Maskil

Bejt Simcha

400.000.-

Celkem dotace: 29.030.000.- Kč

 

Dotace podle národnostních menšin

menšina

dotace (Kč)

bulharská

550.000.-

maďarská

1.135.000.-

německá

4.100.000.-

polská

7.431.000.-

romská

5.142.000.-

rusínská

38.000.-

ruská

574.000.-

slovenská

8.940.000.-

ukrajinská

720.000.-

židovská obec

400.000.-

celkem

29.030.000.-

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter