Jednání Rady

1. 11. 2007 16:02

Jednání dne 13. listopadu 2007

Program:
1. Informace o Následném semináři k 2. monitorovacímu cyklu plnění Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin.
2. Dotační programy resortů kultury, práce a sociálních věcí a školství, mládeže a tělovýchovy na aktivity národnostních menšin v roce 2007 a 2008.
3. Příprava První periodické zprávy o plnění závazků vyplývajících z Evropské charty regionálních či menšinových jazyků.
4. Pozdrav občanského sdružení Svazu Vietnamců v ČR.
5. Aktuální informace o Domu národnostních menšin.
6. Různé.

Usnesení č. 62
Předsedkyně Rady po projednání v Radě:
a) odvolává z funkce její místopředsedkyni Mgr. Andreu Baršovou, bývalou náměstkyni ministryně vlády pro lidská práva a národnostní menšiny, z důvodu čerpání mateřské dovolené;
b) jmenuje místopředsedou Rady za orgány veřejné správy Ing. Jana Litomiského, zmocněnce vlády pro lidská práva.

Usnesení č. 63
Rada žádá jednotlivé národnostní menšiny, aby jejímu sekretariátu aktualizovaly seznamy svých zástupců ve výběrových dotačních komisích, a to do 30. listopadu t.r.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty