Jednání Rady

14. 11. 2013 16:15

Jednání Rady dne 1. listopadu 2013

Program:

1. Příprava metodiky pro psaní Zpráv o situaci národnostních menšin v ČR
2. Informace ke Třetí monitorovací zprávě k plnění Evropské charty regionálních či menšinových jazyků Českou republikou
3. Informace ke Čtvrté monitorovací zprávě o plnění Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin v ČR
4. Členství ve výběrových dotačních komisích resortu kultury (za běloruskou, polskou a vietnamskou menšinu)
5. Informace o semináři Evropa, občané, národnostní menšiny (začátek roku 2014)
6. Informace o aktuálním stavu v dotačních programech
- Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků (Úřad vlády)
- Podpora kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin (ministerstvo kultury)
- Program podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin či v převážné míře v jazycích národnostních menšin (ministerstvo kultury)
- Program na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy (ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)
7. Různé


Usnesení 136

Rada bere na vědomí návrhy na jmenování Ing. Georga Stankeviche (běloruská menšina), Ing. Evžena Delonga (polská menšina), dr. Jana Čopíka (rusínská menšina), Mgr. Olgu Mandovou (ukrajinská menšina) a Ing. Thu Ha Nguyen (vietnamská menšina) do Výběrové dotační komise ministerstva kultury v programu na podporu kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin a návrhy na jmenování Vitalie Timoščanky (běloruská menšina) a Mai Nguyenové (vietnamská menšina) do Výběrové dotační komise ministerstva kultury v programu podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin, tak, jak byly prezentovány zástupci obou menšin.

Usnesení 137

Rada bere na vědomí návrh na jmenování Mgr. Dieu Huyen Tranové (vietnamská menšina) do Výběrové dotační komise ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v programu na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy, tak, jak byl prezentován zástupcem vietnamské menšiny.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty