Jednání Rady

25. 11. 2014 10:09

Jednání Rady dne 10. listopadu 2014

Program:

1. Ukrajinský konflikt a jeho vliv na společnost - podnět A.N. Kelina

2. Předpoklady pro zahrnutí chorvatštiny pod ochranu Evropské charty regionálních či menšinových jazyků

3. Hlasování o pozici místopředsedy Rady za národnostní menšiny (z minulého jednání Rady)

4. Obměna zástupce ruské menšiny ve výběrové dotační komisi v programu podpory přijímání a rozšiřování informací v jazycích národnostních menšin (Ministerstvo kultury)

5. Doplnění výboru pro spolupráci s orgány samosprávy o zástupce Jihomoravského kraje

6. Materiály pro vládu od minulého jednání

­ - Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro národnostní menšiny v roce 2013

­ - Zpráva o situaci národnostních menšin v ČR za rok 2013

­ - Třetí periodická zpráva o plnění Evropské charty regionálních či menšinových jazyků Českou republikou

­ - Převod finančních prostředků na podporu rekonstrukce Muzea moravských Chorvatů v Jevišovce

­ - Změna statutu Rady

7. Dotační programy

8. Informace o vzdělávání žáků národnostních menšin (Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově)

9. Různé


Usnesení č. 149

Rada ukládá sekretariátu, aby ve spolupráci s Právnickou fakultou UK v Praze uspořádal kulatý stůl k postavení národnostních menšin.


Usnesení č. 150

Rada vítá záměr Právnické fakulty UK v Praze zřídit centrum pro práva menšin.


Usnesení č. 151:

Rada doporučuje svému předsedovi, aby do funkce místopředsedy Rady vlády pro národnostní menšiny jmenoval Mgr. Martina Dzingela.


Usnesení č. 152

Rada bere na vědomí návrh změny ve složení Výběrové dotační komise ministerstva kultury v programu podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin, tak, jak byl prezentován a jak je uveden v záznamu z tohoto jednání.


Usnesení č. 153

Rada souhlasí se jmenováním Petra Šelepy (předsedy Rady pro národnostní menšiny Jihomoravského kraje) do Výboru pro spolupráci s orgány samosprávy.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty