Jednání Rady

18. 12. 2015 12:45

Jednání Rady dne 16. prosince 2015

Program:
1. Výsledky jednání Pracovní skupiny pro národnostně menšinové vysílání se zástupcem České televize; aktuální situace ve vysílání ČT;
2. Prezentace přístupu k národnostním menšinám v krajích
○ Karlovarském,
○ Moravskoslezském,
○ hlavním městě Praze,
○ Jihomoravském;
3. Dotační výběrová řízení
○ Ministerstva kultury,
○ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
○ Úřadu vlády;
4. Různé.


Usnesení č. 169

Rada bere na vědomí návrh změny ve složení ve Výběrové dotační komisi Úřadu vlády v programu podpory implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků, tak, jak byl prezentován a jak je uveden v zápisu z tohoto jednání.
 

 

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter