Jednání Rady

26. 2. 2010 14:44

Jednání Rady dne 16. února 2010

Program jednání:
1.      Návrh změny statutu Rady vlády pro národnostní menšiny
2.      Dotační programy na podporu organizací příslušníků národnostních menšin (resorty kultury a školství, mládeže a tělovýchovy) po dotačních výběrových řízeních
3.      Dotační program podpory implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků - aktuální informace
4.      Analýza národnostně menšinových časopisů
5.      Informace o přípravě Zprávy o situaci národnostních menšin v ČR za rok 2009
6.      Dvojjazyčné názvy na Těšínsku
7.      Informace o Alianci civilizací
8.      Různé

Usnesení č. 94:
Rada vlády pro národnostní menšiny souhlasí s návrhem změny svého statutu, s tím, že připomínky přijaté většinou budou do návrhu zapracovány.
Usnesení č. 95:
Rada vlády bere na vědomí Analýzu národnostně menšinových časopisů a doporučuje publikovat ji v rámci Zprávy o situaci národnostních menšin v ČR za rok 2009, a to po vypořádání připomínek národnostních menšin.
Usnesení č. 96:
Rada souhlasí se jmenováním zástupců chorvatské menšiny Lenky Kopřivové do Výboru pro dotační politiku a Pracovní skupiny pro národnostně menšinové televizní vysílání a Ing. Jana Kopřivy do Výboru pro spolupráci s orgány samosprávy.
Usnesení č. 97:
Rada souhlasí se jmenováním zástupce ruské menšiny Oleksandra Barabanova do Výboru pro spolupráci s orgány samosprávy.
Usnesení č. 98:
Rada bere na vědomí návrh zástupkyně maďarské menšiny Évy Farkas do Dotační výběrové komise Ministerstva kultury na Program podpory kulturních aktivit národnostních menšin.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty