Jednání Rady

17. 1. 2014 14:51

Jednání Rady dne 19. prosince 2013 (výjezdní jednání v Třinci)

Program:
1. Příprava metodiky pro psaní Zpráv o situaci národnostních menšin v ČR
2. Členství ve výběrových dotačních komisích resortu kultury (za romskou a ruskou menšinu) a výborech Rady (běloruská, ruská a vietnamská menšina)
3. Informace o aktuálním stavu v dotačních programech
- ­ Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků (Úřad vlády)
­ - Program podpory kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v ČR (ministerstvo kultury)
­ - Program podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin či v převážné míře v jazycích národnostních menšin (ministerstvo kultury)
­ - Program na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy (ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)
4. Různé (dvojjazyčné názvy, vysílání ČT v polském jazyce)
5. Polská menšina – příklady dobré praxe


Usnesení č. 138
Rada schvaluje návrh metodiky pro přípravu souhrnných zpráv o situaci národnostních menšin tak, jak byl zpracován po připomínkách a v rozpravě upraven, s možností dokončení hlasování tohoto usnesení metodou „per rollam“ u chybějících členů.

Usnesení č. 139
Rada bere na vědomí návrhy na jmenování Čeňka Růžičky (romská menšina) do Výběrové dotační komise ministerstva kultury v programu na podporu kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin, s možností dokončení hlasování tohoto usnesení metodou „per rollam“ u chybějících členů.

Usnesení č. 140
Rada schvaluje návrhy na jmenování Igora Zolotareva (ruská menšina) a Ing. Pham Cong Tua (vietnamská menšina) do Výboru pro spolupráci s orgány samosprávy. Schvaluje rovněž návrhy na jmenování Mariny Dobushevy (ruská menšina) a Thu Thao Phamové (vietnamská menšina) za členky Výboru pro dotační politiku. Schvaluje také návrhy na jmenování Štefana Tišera (romská menšina), Alexeje Kelina (ruská menšina) a Minh Nguyena (vietnamská menšina) do Pracovní skupiny pro národnostně menšinové vysílání. Souhlasí s možností dokončení hlasování tohoto usnesení metodou „per rollam“ u chybějících členů.

Unesení č. 141
Rada souhlasí s návrhem Hodnotící komise rozdělení dotací v dotačním programu Podpory implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků na rok 2014, které se konalo dne 17. prosince 2013 (přiloženo k záznamu z tohoto jednání), s možností dokončení hlasování tohoto usnesení metodou „per rollam“ u chybějících členů.

Zápis z jednání s přílohou vpravo v příloze.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter