Jednání Rady

22. 5. 2018 9:49

Jednání Rady dne 21. května 2018

Program:

 1. Prezentace výuky novodobé historie na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy
 2. Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2017
 3. Informace o změně Statutu Rady (změna funkčního období člena Rady za národnostní menšinu a změna v povinnosti předkládat výroční zprávy vládě)
 4. Schválení jednacího řádu Rady v souvislosti se změnou statutu (Změna čl. 7 odst. 3 jednacího řádu Rady ohledně předkládání Výroční zprávy o činnosti Rady vlády pro národnostní menšiny)
 5. Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro národnostní menšiny v roce 2017
 6. Jmenování členů Pracovní skupiny Funerálie za chorvatskou a ruskou menšinu
 7. Dotační programy
 8. Různé

  Usnesení č. 212

  Rada bere na vědomí prezentaci výuky novodobé historie ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.


  Usnesení č. 213

  Rada doporučuje svému předsedovi, aby po zapracování připomínek členů Rady a po vypořádání meziresortního připomínkového řízení předložil vládě k projednání návrh Zprávy o situaci národnostních menšin v ČR za rok 2017.


  Usnesení č. 214

  Rada bere na vědomí informaci o změně statutu Rady vlády pro národnostní menšiny.


  Usnesení č. 215

  Rada schvaluje změnu článku 7 odst. 3 svého Jednacího řádu.


  Usnesení č. 216

  Rada schvaluje Výroční zprávu o činnosti Rady vlády pro národnostní menšiny v roce 2017 a ukládá sekretariátu zveřejnit ji na webu Rady.


  Usnesení č. 217

  Rada doporučuje svému předsedovi, aby do pracovní skupiny pro řešení situace německých (a dalších) hrobů na českých hřbitovech jmenoval za chorvatskou menšinu Lenku Kopřivovou, za maďarskou menšinu Vojtěcha Szaló a za ruskou menšinu Anastázii Kopřivovou.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty