Jednání Rady

24. 2. 2016 9:05

Jednání Rady dne 22. února 2016

Program:

  1. Výsledky jednání Pracovní skupiny pro problematiku moravské chorvatštiny
  2. Informace o situaci ukrajinských imigrantů
  3. Prezentace neuspokojivého stavu německých hrobů na českých hřbitovech
  4. Informace o jednání s ČT
  5. Dotační výběrová řízení
  • Ministerstva kultury,
  • Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
  • Úřadu vlády;
  1. Různé.

Usnesení č. 170

Rada doporučuje svému předsedovi, aby se situací ukrajinských imigrantů zabýval Výbor pro práva cizinců při Radě vlády pro lidská práva.

Usnesení č. 171

Rada bere na vědomí návrh změny ve složení Výběrové dotační komise Úřadu vlády v programu podpory implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků, za chorvatskou menšinu, tak, jak byl prezentován a jak je uveden v záznamu z tohoto jednání.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty